Darmowe materiały do nauki języka polskiego dla pracowników branży TSL
Z polskim w drogę!
Materiały przygotowane w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” (realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne).
Autorki
innowacji
dr Olga Bambrowicz
metodyk, glottodydaktyk i lektor języka polskiego jako obcego
Barbara Chmiela
szkoleniowiec i specjalista
ds. e-learningu
Współpraca
Alicja Migda
UX / UI designer
Miłosz Bambrowicz
Backend deweloper
na urządzenia
z systemem Android
Pobierz podręcznik
Pobierz pliki audio
do podręcznika
Pobierz słuchowiska
do podręcznika
Pobierz test
Pobierz aplikację